неделя, 11 януари 2015 г.

„Годишнини 2015” от фонд „Графика”От 12 януари в Художествена галерия – Добрич е подредена изложба  „Годишнини 2015”  от фонд „Графика”. Тя е първата проява на галерията за тази година и продължава традицията да бъдат отбелязани творците навършващи кръгли годишнини. В нея са включени рисунки, офорти, литографии на художници, с кръгли годишнини през 2015 г.  В зала № 5 са събрани 38 работи на 21 художника. И тъй като всяка една от тях е правена в различно време, зрителят неусетно може да се разходи в различни художествени и социални епохи. Елена Карамихайлова/1875 – 1961/ е една от първите български художнички в следосвобожденска България. Завършила е американския „Робърт” колеж в Цариград, след това специализира живопис в Мюнхен. Тя е един от най-ярките  български портретисти. При нас е представена с рисунка.
Васил Захариев/1895 - 1971/ е представен с известните „Историческата Боянска църква” и „Маринчо Бимбелов – Страшния”. Със своите дърворези той прави връзката между традиционната възрожденска щампа и светската графика в началото на двадесети век.
Мария Недкова /1925 – 2012/ е популярна със своите графики, монотипия и рисунки с туш. Творбите й носят чистота на линията и лаконичност на щриха.
В изложбата може да се види „Гербът на Париж” на известния български карикатурист, Борис Димовски/1925 – 2007/.
Впечатляват също и офортът на Стефан Радков „Следобедно кафе ІІ”, „Съвременни притчи І” на Тодор Тачев, „Композиция с поздрав” на Петьо Маринов.
Интерес представляват трите погледа, които зрителят ще срещне в офортите на художниците родени в Добруджа – Христо Градечлиев/1935 - 2004/, Христо Господинов/1945 - 2003/ и рисунките на Валентин Карапетров/Каравальо/.
В „Овцевъди” и”Русалка”  Градечлиев със замах и лекота изобразява тревожността и афористичността на времето, докато при Господинов преобладава космическото или по-скоро баладично възприятие на  епохата, а при Каравальо светът представлява една безобидна игра.
Ако човек потърси импресията като глътка чист въздух може да се спре на двата офорта на Светла Георгиева - „Птица” и „Новата дреха”. Очарованието от току-що ставащото през прозореца /в едната графика/ и в стаята /при другата/ ще се запомни с носталгията по забравения спомен.
Куратор – Недко Недков
Тел. 058/602 091

Няма коментари:

Публикуване на коментар