вторник, 19 юли 2016 г.

ИЗЛОЖБА „УЧИТЕЛ - УЧЕНИК”


      
Недко Недков открива изложбата
На 19 юли. в Художествена галерия - Добрич се откри изложба „Учител - ученик”. В нея сред  живописните платна на художника - педагог Здравко Тошев, са представени рисунки на Григор Григоров - негов ученик. Младият художник тази година е приет в Национална художествена академия - София, специалност - графика /илюстрации на книги/.
            Изложбата се организира от СОУ „Петко Рачов Славейков” и Художествена  галерия - Добрич.

Участниците в отриване на изложбата

Николай Тодоров говори за творчеството на двамата художника

Учителят - Здравко Тошев

            Здравко Тошев е магистър-пластични изкуства, има първи клас квалификация по изобразително изкуство, преподавател по изобразително изкуство в СОУ "П.Р.Славейков" - Добрич от 1978г. Той е ХУДОЖНИК-ПЕДАГОГ с 10 самостоятелни изложби. Участвал е в 26 групови с регионален и национален характер. За периода от 1978г до 2016г около 30 негови ученика са завършили средни и висши художествени училища и работят в областта дизайна, рекламата, изящните изкуства, информационните технологии, а някой от тях са изявени художници в България.

Ученикът - Григор Григоров

Цветя І

Цветя ІІ

След откриването