вторник, 9 декември 2014 г.

Юбилейна изложба на ГЕОРГИ АТАНАСОВНа 12 декември от 17,30 ч. в Художествена галерия – Добрич  се открива изложба рисунки на Георги Атанасов. Флорални мотиви, голи тела, фавни, кентаври и богове ни гледат от там. Усещането е с  особен  митологичен привкус. Така художникът отбелязва своя 60-годишен юбилей. Изложбата ще бъде открита от Валери Пощаров.
Ге­ор­ги Ата­на­сов живее в До­б­рич. Завършва ВТУ „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий” със спе­ци­ал­ност „Гра­фи­ка”през 1982 г при проф. Никола Хаджитанев.  Дъл­го­го­ди­шен член на Сдру­же­ни­е­то на худож­ни­ци­те и на „Ате­лие 13” – До­б­рич. Атанасов е правил мно­го са­мо­с­то­я­тел­ни из­ло­ж­би, има уча­с­тия в ко­ле­к­ти­в­ни из­ло­ж­би. Организатор е на международни и национални пленери. Освен с графика, той се занимава и с декоративна живопис и акварел.

Поезия в щрихиНа 05 декември от 17,00 ч. в Художествена Галерия – Добрич се откри изложбата «Поезия в щрихи» от Мая Златева. Експозицията включва рисунки, ползвани като илюстрации на поетични книги. Тя е посветена на на 55-тата годишнина на авторката и 35 години творчески път.
Мая Любенова Златева е родена в гр. Девин през 1959г. Завършила е ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”. Живее и работи в гр. Добрич като психолог и графолог. Автор е на пет книги поезия и проза, участва в много международни и национални антологии като автор и илюстратор. Носител е на национални и международни отличия за поезия. От 1989г. е в „Дружеството на художниците” гр. Добрич., а от 1998г. в СНБП и в „Сдружение на писателите” гр. Добрич. От 2009г. е в  „Сдружение на психолозите в България” и от 2014г. е член и на „Българска Асоциация по Клинична Комуникация и Хипноза ”