вторник, 12 януари 2010 г.

Втори конкурс Национални награди за живопис, скулптура и графика на Алианц България

Културният проект на Алианц България “Национални награди Алианц България 2009-2010
за живопис, скулптура и графика” има за цел предоставянето на нови възможности за българските художници да покажат пред публика свои творби. По такъв начин ще се стимулират техните творчески импулси за създаването на нови художествени произведения и ще се обогати съкровищницата на съвременното българско изкуство.
Организаторите са предприели действия за осъществяване на изложба в чужбина , на която да бъдат показани наградените творби и каталог с всички наградени автори и участници в заключителната изложба през 2010 г.

ФОРМА НА ПРОЕКТА:
В продължение на две календарни години 2009 - 2010 на територията на страната съвместно с регионалните групи към СБХ се провеждат поредица от регионални изложби в градовете – Русе, Ямбол, Ловеч, Добрич, Стара Загора и София. Във всеки град се назначава определено от “Алианц България” жури, което присъжда по три награди, съответно по една в разделите живопис, скулптура и графика.
В края на 2010 година в гр. София се провежда заключителна изложба-конкурс, по време на която официално се връчват Големите награди на Алианц България за живопис, скулптура и графика.
Всички наградени и номинирани автори от шестте регионални изложби участват във заключителната изложба –конкурс Национални награди Алианц България 2009-2010 в София.

ОРГАНИЗАТОР:
Проектът се организира от “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” със съдействието на Централното ръководство и на съответните регионални групи на СБХ.

МЯСТО:
Регионални представителни изложби – Градските галерии в съответния център на региона
- Русе, Ямбол , Ловеч, , Стара Загора , Добрич и София
Национална изложба за Големите награди на Алианц България
- София СБХ ”Шипка 6”,

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: май 2009 –октомври 2010
2009 – регионални изложби
Май Русе - Градска галерия /14 май – 5 юни /
Включва Велико Търново, Разград, Търговище
за контакт: Володя Кенарев 0888 23 07 05, Антоний Софев 0888 99 56 17,
Елена Великова 082 82 17 35 , 0887 31 87 01
юни – Ямбол Градска галерия / 02 юли – 17 юли 2009/
включва Бургас, Сливен, Хасково
за контакт: Дона Неделчева 0896 95 90 57 (Александрина Игнатова 0898 57 90 53)
октомври- Ловеч Градска галерия /15 окт – 30 октомври /
включва Плевен, , Монтана, Видин, Враца
за контакт: Валентин Узунов 0888 84 46 902010 - регионални изложби
април - София СБХ, Галерия ”Шипка 6”
включва Перник, Благоевград, Кюстендил
за контакт: Марта Игнатова; тел: 846 71 13
Добрич - откриване 13 май – до 28 май 2010 г. , Художествена галерия
Изложбата ще продължи до 28 май
Събирането на творбите – на 10 май 2010 г.
включва Шумен, Варна, Силистра
за контакт: Евелина Ханджиева 0899 99 18 07, 058 60 22 15
юни- Стара Загора - Градска галерия
включва Казанлък, Пазарджик, Пловдив, Димитровград, Кърджали
за контакт: Димо Генов 0897 95 60 13, 042 62 28 43
1 октомври 2010 - заключителна изложба
БХ, Галерия ”Шипка 6”, София
за контакт: Марта Игнатова; тел: 846 71 13


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В конкурса могат да участват художници от цялата страна, работещи професионално в областта на живописта, графиката и скулптурата, които са родени или работят на територията на съответния град или регион.
Не се допускат за участие произведения на студенти или работи представени за дипломна защита.
Не се поставят ограничения по отношение на стилови предпочитания, тематичен и сюжетен избор, изразни средства, форма и начин на показване на произведенията.
/ Скулптурните творби да са изработени в траен материал /.
Творбите, които участват не трябва да бъдат обявени като собственост.
Организаторите си запазват правото да не приемат за участие творби, които не отговарят на статута на конкурса.
В Националната изложба –конкурс за Големите награди на Алианц България през октомври 2010 в София участват само наградените и номинираните автори от регионалните изложби от 2009 и 2010 г.
Във финалната изложба не може да участва наградена творба от регионална изложба.
Наградените творци участват с други свои творби по техен избор.
Всеки автор може да представи от една до три творби.
Препоръчителен формат:
за живопис до 200 х 200 см;
за графика до 80 х 120 см;
за скулптура до 200 х 200 х 200 см
Транспортните разходи са за сметка на участниците.
Организаторите не поемат разходите по транспортирането на творбите и не носят отговорност за загубени или повредени творби по време на транспортирането им до изложбата и обратно.
Всяка творба трябва да носи на гърба си следната информация:
Името на автора, точен адрес и телефон за връзка ;
Заглавие, техника, година, размер в сантиметри;
Формулярът за участие трябва да бъде попълнен на машина или на ръка с печатни букви. Подписването на формуляра означава съгласие с регламента на изложбата.
Прилагането на кратка творческа биография е задължително
/приложен формуляр с необходимите данни за участие в каталога / .
Организаторите си запазват правото да използват предоставената от авторите информация при изготвянето на каталог от изложбата. Организаторите имат право да репродуцират всяка творба само в каталога от изложбата
Организаторите издават каталог на два езика от Националната изложба-конкурс. Допуснатите за участие във финалната изложба автори получават безплатен екземпляр от него.

ЖУРИ:
Творбите се селекционират от компетентно жури - петчленно за регионалните изяви и седемчленно за Националната изложба-конкурс в София. В съставът на журито влизат задължително утвърдени художници -представители на съответния град/регион, творци и изкуствоведи определени от Алианц България, изкуствоведи и председател от страна на СБХ, София. Журито присъжда и обявява наградите непосредствено преди откриването на проявите.

Всички членове на журитата са различни за всяка изложба, освен представителите от страна на Алианц България.

Информация за не допуснатите за участие работи и мотивите на журито не се предоставя. Не приетите творби се връщат.

Резултатите от журирането ще бъдат обявени в сайта на Алианц България www.аllianz.bg , в бюлетина на СБХ и в регионалните групи на СБХ по места.

НАГРАДИ :
Парична награда - Наградата е откупуване на творбата, както следва
Регионални награди:
По една награда във всеки раздел за всяка регионална изложба
6 награди за живопис х 2000 лв.
6 награди за скулптура х 2000 лв.
6 награди за графика х 1000 лв.
Национални награди
Голяма награда за живопис – 4 000 лв.
Голяма награда за скулптура – 4 000 лв.
Голяма награда за графика – 4 000 лв.
Статуетка от известен автор за трите големи награди
Изложба в чужбина на всички наградени творби от регионалните и финалната изложби
Издаване на каталог на 2 езика , в които са представени всички наградени творби от регионалните изложби и големите награди , и по една творба от всички номинирани автори , които участват във заключителната изложба в София през октомври 2010
Допуснатите за участие във финалната изложба автори получават безплатен екземпляр от него.
Диплом за всички наградени и номинирани автори .

Големите награди се връчват заедно със специална награда статуетка в деня на откриването на заключителната Националната изложба-конкурс в София.

Наградените работи по т.1 остават собственост на Алианц България и влизат
в колекцията на дружеството .

Няма коментари:

Публикуване на коментар