четвъртък, 14 януари 2010 г.

Избрано от изложбите през 2009 г. Selected from the photo archive of the 2009 events.

Наред с колекциите от постоянната експозиция, в галерията през 2009 година бяха открити 28 временни изложби - тематични сбирки от фонда, самостоятелни представяния на български автори, творчески групи. Представяме избрани моменти от фотоархива от изложбения календар през 2009 година.
Along with the collections of the permanent exposition 28 temporary exhibitions were organized in 2009 at the gallery i.e. thematic collections presenting the art fond, solo exhibitions of Bulgarian artists and creative groups.
Some moments selected from the photo archive of the 2009 events.
Изложба "Преди и след" на Ивайло Петров
Представяне на книгата "Северен бряг" и фотоизложба на Юри Чарийски
Изложба на Дружеството на художниците - Добрич
Изложба на Ателие 13 Добрич
Изложба "Живот посветен на фотографията" на Тодор Кемилев
Изложба "Христо Господинов и приятели"
Изложба на Дона Стоянова, Елисавета Качулева и Стелиян Стоянов

Няма коментари:

Публикуване на коментар