петък, 3 май 2019 г.

ИЗЛОЖБА НА НИКОЛАЙ ИЗВАРИН


На 17 април 2019 17.30 Художествена галерия – Добрич представи изкуството на художника Николай Изварин. Включените във изложбата творби са от галериите във Варна, Добрич и Шумен.
Изложбата бе открита от директора на ХГ Добрич, а Доротея Павлова - уредникът на изложбата от варненската галерия запозна аудиторията с творческия път на автора.
Творецът е роден на 25 декември 1928 год. във Варна. През 1960 г. завършва ВИИИ „Николай Павлович“ – София, специалност Сценография при проф. Иван Пенков и проф. Георги Каракашев.
В началото на творческата си кариера работи като сценограф в Драматичните театри на Видин, Шумен, държавен куклен театър – Варна. В периода 1961 – 1963 Николай Изварин е сценограф и в Драматичния театър на гр. Добрич. През 1964 год. той става един от основателите на групата на добричките художници заедно с още двадесет и двама художника от града и окръга. В следващите години е уредник в Историко-художествения музей Варна, а по-късно и в Художествена галерия Варна, а в периода 1986-1998 е преподавател в Средното музикално училище в града.
От 1962 Николай Изварин участва в Национални, окръжни и международни изложби във Финландия, СССР, Полша, ГДР, Франция. Има и пет самостоятелни изложби в страната.
Носител е на награда Кирил и Методий, II степен.
На 6 юни 1996 г. умира във Варна.
Николай Изварин принадлежи към националното поколение художници, което през 60-те години на 20 век налага ново пластично мислене, формирайки образа на българското изкуство. Художникът притежава темперамента на колорист, а картините му са изпълнени в акварелната техника ала прима. В изкуството той си служи с цвета свободно и екзалтирано. Топлият колорит е представен от червено, жълто, оранжево и охра. Чрез тези цветове авторът конструира както земните обеми, така и небето, постигайки синтетичност на пейзажния образ. Така художникът успява да постигне внушение, надхвърлящо границите на картината и превръщащо се в безкрайност.

Експресионизмът е домогване до същността, до общочовешкото и общовалидното, което превъзмогва индивидуалното и се явява като свръхиндивидуално. Затова Венцислав Константинов пише за изкуството на Изварин: „….Смелото композиционно решение е основа за голямата естетическа стойност на творбите му, изразяващи едно модерно и заедно с това изискано светоусещане”.
Творчеството на Изварин съчетава експресионистичната и фовистична естетика на европейската живопис с традициите на българското изкуство от 60-те, 70-те и 80-те години. Картините му са различни от туристическия пейзаж и постигат забележително живописно богатство.
Изложбата ще продължи до 7 май 2019 год.

Няма коментари:

Публикуване на коментар