понеделник, 22 октомври 2012 г.

30 години от откриването на Художествената галерия в настоящата сградаНа 22 октомври 2012 г. се навършват 30 години от откриването на Художествената галерия в настоящата сграда. На тази дата през 1982 г., след реконструкция, тя бе тържествено открита като домакин на Националната обща художествена изложба „Земята и хората”. Като една от най- представителните обществени сгради в Добрич и до днес галерията впечатлява с архитектурата си; с пространствените решения в интериора. Всъщност, тя е на повече от 77 години, строена през 30-те години на 20 век и е една от малкото останали  сгради в архитектурната памет на Добрич. Запазени са снимки от 1934 г. от строежа на Трибунала, както са наричали Съдебната палата. Тогава заедно с румънски архитекти, е участвал младият добрички архитект Велислав Ханджиев, завършил архитектура в Торино. До 1940 г. в северното крило се помещавала румънската полиция и от това време до днес са запазени  10 арестански килии. С Крайовската спогодба и присъединяването на Южна Добруджа към България, сградата е предоставена на българската държава. През годините различни администрации и институции са обитавали  различните й части, като преди реконструкцията през  1981 г. южното крило заема ОК на БКП, западното – ОК на ДКМС, а на север е МВР – Добрич. В началото на 80-те години ръководството на града взема решение за преустройството на цялата сграда в картинна галерия. Инвеститор е ОНС и КК, а изпълнител- СМК и БКС. За кратки срокове - година и половина са извършени проектирането на реконструкцията и изпълнението. Автори на реконструкцията  са архитект Асен Коев и художникът Атанас Нейков/1924-2003/. Те са запазили фасадите на сградата, както и оригиналните архитектурни детайли в интериора – представителните стълбища, решетки, колони, и пр.  В план сградата има сложна конфигурация с пет крила, три главни входа – от юг, запад и север с широки външни стълбища. В края на 90-те години към западното стълбище се изгради рампа за хора с увреждания. Внушителна като обем, респектираща с класическо равновесие и строгост, разгъната в пространството между двете улици «България» и «Независимост» и площад «Демокрация», галерията е акцент в културно-административния център на Добрич. Функционалното решение на интериора е с анфиладна схема – преминаване от зала в зала, а тъмните стъклени преградни стени и врати придават съвременно звучене на интериора.
Художествената галерия на град Добрич е една от големите в страната, тя е архитектурно-строителен паметник на културата и един от 100-те национални туристически обекта. Като съвременен музей за изобразително изкуство, галерията предлага на ценители и посетители постоянна експозиция  в 9 зали, разположени на два етажа и богат изложбен календар от гостуващи изложби. Тя функционира и като културен център, в който се провеждат концерти, рецитали, презентации на книги, конференции и др. С обособяването на пространството «Работилница за въображение» галерията стана привлекателно място през всички сезони и за деца и ученици от различни възрасти. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар